دربـــــــاره مـا

رُست
رُست

رُست برای اثربخشی بر سبک زندگی معاصر با نشر زیبایی‌شناسی سادگی خلق شد. ساده‌گرایی برای ما راهی‌ست که با آن می‌توانیم سلیقه و انتخاب‌هایمان را نمایان کنیــم. نگاهی که با حذف غیر ضروریات، کیفیت ناب فرم و فضا را برجسته‌تر می‌کند. با این نگاه، رُست می‌خواهد بستری برای دیزاین، تولید، گردآوری هنرمندانه و ارائه‌ی اثاثه و ملزومات سبک زندگی به‌روز و باکیفیت باشد. رُست واژه‌ای فارسی و به معنای روییدن است. ما با الهام از پویایی طبیعت، به بهبود و توسعه‌ی پیوسته‌ی محصولات و خدمات خود پایبند هستیم و در این راه از همراهی دیزاینرها و طراحان هم‌سو با نگاه و سلیقه‌ی رُست، از ایران و هر کجای جهان، استقبال می‌کنیم.