صورت حساب های من |
سوالات متداول


چه عواملی در قیمت تمام شده گبه تأثیرگذار است؟

متراژ گبه و فشردگی بافت دو عامل اصلی هستند.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟
گبه های موجود در نمایشگاه محصول کدام شهر است؟

محصول دست عشایر شهر فیروزآباد در استان فارس


آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟
آیا گبه ها ابعاد و طرح یکسانی دارند؟

خیر ابعاد و طرح گبه ها استاندارد نسیتند و صرفا زاییده ذهن و بازتاب شرایط زندگی بافنده آن است.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

لطفا منتظـــر بمانید ...