صورت حساب های من |
سوالات متداول


چه مدت پیش از تحویل کالا با مشتری هماهنگی صورت می گیرد؟

یک ساعت پیش از تحویل همکاران در واحد ارسال کالا با مشتری هماهنگ می نمایند.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟
حداکثر و حداقل زمان تحویل کالاهای فاکتور شده چقدر است؟

زمان تقریبی تحویل کالا با توجه به حجم سفارش از تاریخ فاکتور بین 60 تا 80 روز متغیر است.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟
استاندارد تحویل محصولات رست چگونه است؟

کلیه محصولات رست به صورت بسته بندی ارسال می گردد و در شهرهای شیراز ، تهران و مشهد تا هر طبقه تحویل، چیدمان می شود، بسته بندی باز و تحویل مشتری می گردد. 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟
هزینه های حمل و نقل کالاهای خریداری شده چطور محاسبه می شود؟

در صورتی که مکان تحویل در شهرهای شیراز ، تهران و مشهد انتخاب شده باشد حمل و نقل تا درون منزل مشتری رایگان خواهد بود. 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

لطفا منتظـــر بمانید ...